LIGA PROMESAS GALICIA

Pádel competition . 6 participants
URBANIZACIÓN AIRES
URBANIZACIÓN AIRES
2
1
Twelve Pádel Zenter Promesas
Twelve Pádel Zenter Promesas
Saturday, March 11, 2023, 4:00 PM
ARENGA
Finished
Alexandre Saá Mariñas
André Remeseiro Alonso
André Remeseiro Alonso
Alexandre Saá Mariñas
6-0 | 6-0
ARENGA
Xoel Touriño Monteagudo
Andres Saborido Lameiro
Xoel Touriño Monteagudo
Andres Saborido Lameiro
Pedro Iglesias Fernández
Cayetana Alcalde Vila
Cayetana Alcalde Vila
Pedro Iglesias Fernández
6-0 | 6-1
ARENGA
Andre Simon Gutierrez
Mateo Armesto Nuñez
Andre Simon Gutierrez
Mateo Armesto Nuñez
Carlos Alonso Recaman
Carolina Alonso Domínguez
Carolina Alonso Domínguez
Carlos Alonso Recaman
4-6 | 1-6
ARENGA
Nathan Seoane Pérez
Naia Castro Rivero
Nathan Seoane Pérez
Naia Castro Rivero