LIGA PROMESAS GALICIA

Pádel competition . 6 participants
Twelve Pádel Zenter Promesas
Twelve Pádel Zenter Promesas
1
2
PADEL 8 BASE
PADEL 8 BASE
Saturday, January 28, 2023, 4:30 PM
TWELVE PADEL ZENTER
Finished
Yago Lago Leiros
Jacobo Andonegui Juan
Jacobo Andonegui Juan
Yago Lago Leiros
2-6 | 6-2 | 6-4
TWELVE PADEL ZENTER
Nicolás Domínguez Casal
Francisco Couceiro
Nicolás Domínguez Casal
Francisco Couceiro
Gala Lloves Cano
Xoel Touriño Monteagudo
Xoel Touriño Monteagudo
Gala Lloves Cano
1-6 | 2-6
TWELVE PADEL ZENTER
Inés Feijoo Gonzalez
Irene Feijoo González
Inés Feijoo Gonzalez
Irene Feijoo González
Mateo Armesto Nuñez
Andre Simon Gutierrez
Andre Simon Gutierrez
Mateo Armesto Nuñez
3-6 | 7-6 | 5-7
TWELVE PADEL ZENTER
Pedro Fernández Iglesias
Sofía Martínez Gil
Pedro Fernández Iglesias
Sofía Martínez Gil