LIGA PROMESAS GALICIA

Pádel competition . 6 participants
Twelve Pádel Zenter Promesas
Twelve Pádel Zenter Promesas
0
3
URBANIZACIÓN AIRES
URBANIZACIÓN AIRES
Monday, December 26, 2022, 11:00 AM
TWELVE PADEL ZENTER
Finished
Javier Lopez Alvarez
Lucas Perez Gomez
Lucas Perez Gomez
Javier Lopez Alvarez
1-6 | 2-6
TWELVE PADEL ZENTER
Alexander Parry Reyero
André Remeseiro Alonso
Alexander Parry Reyero
André Remeseiro Alonso
Yago Lago Leiros
Jacobo Andonegui Juan
Jacobo Andonegui Juan
Yago Lago Leiros
4-6 | 1-6
TWELVE PADEL ZENTER
Alexandre Saá Mariñas
Pedro Iglesias Fernández
Alexandre Saá Mariñas
Pedro Iglesias Fernández
Nathan Seoane Pérez
Mateo Armesto Nuñez
Mateo Armesto Nuñez
Nathan Seoane Pérez
1-6 | 1-6
TWELVE PADEL ZENTER
Carla Yáñez Mateos
Pablo Sánchez Iglesias
Carla Yáñez Mateos
Pablo Sánchez Iglesias